Προγράμματα για Εταιρείες

Προγράμματα για Εταιρείες

Υπηρεσίες προς Εταιρείες / Φορείς

Σε μια εποχή που η μέριμνα για την ψυχική ευημερία των εργαζομένων αποτελεί προτεραιότητα και η εξασφάλιση θετικού εργασιακού κλίματος αναγκαιότητα, η ομάδα μας προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες με στόχο την ενίσχυση της απόδοσης, της εργασιακής ικανοποίησης και της ψυχικής υγείας του προσωπικού σας. Με την αξιοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών συμβάλλουμε ουσιαστικά και μετρήσιμα στην ανάπτυξη και επιτυχία της εταιρείας σας.

 

Παρακάτω, μπορείτε να δείτε τα εταιρικά προγράμματα που διαθέτουμε:

  

ü  Προαγωγή της ευημερίας του προσωπικού - Well-being Boosting

Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε προγράμματα που στοχεύουν στη βελτίωση της συνολικής ευεξίας των εργαζομένων σας. Παρέχουμε διαδραστικά workshops, εκπαίδευση προσωπικού σε τεχνικές διαχείρισης του στρες (προοδευτική μυϊκή χαλάρωση PMR, Mindfulness,, Emotional Freedom Technique, εξάσκηση σε διαφραγματικές αναπνοές, πρόγραμμα διαχείρισης χρόνου -διαχείριση αναβλητικότητας) και βοηθάμε τους εργαζόμενους να βρουν ισορροπία ανάμεσα στην εργασία και την προσωπική τους ζωή. Επιπλέον σχεδιάζουμε ψυχοεκπαιδευτικά προγράμματα ενδυνάμωσης της Ψυχικής Ανθεκτικότητας μέσω ειδικών εκπαιδεύσεων και βιωματικών εργαστηρίων για την πρόληψη της εργασιακής εξουθένωσης των εργαζομένων (Burnout Stress).

 

Προγράμματα για Εταιρείεςü  Διαγνωστική Μελέτη Εταιρικού Κλίματος

Πραγματοποιούμε λεπτομερείς αναλύσεις του εταιρικού κλίματος για να εντοπίσουμε πιθανές περιοχές κινδύνου και ευκαιρίες βελτίωσης. Μέσω ερωτηματολογίων, συνεντεύξεων και άλλων εργαλείων, κατανοούμε τις ανάγκες και τις απόψεις των εργαζομένων, βοηθώντας σας να δημιουργήσετε ένα πιο υποστηρικτικό και αποδοτικό εργασιακό περιβάλλον.

  

ü  Πρόγραμμα διαχείρισης συγκρούσεων μεταξύ συναδέλφων & καλλιέργειας ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος

Η αντιμετώπιση της βίας και παρενόχλησης στην εργασία αποτελεί πλέον και νομική υποχρέωση. Έχουμε τη δυνατότητα να υποστηρίξουμε την επιχείρησή σας στην εκπλήρωση των τυπικών υποχρεώσεων. Επιπλέον, προσφέρουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες για τη διαμόρφωση ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος μη ανοχής της βίας και παρενόχλησης.

 

ü  Επιμόρφωση σε δεξιότητες επικοινωνίας, συνεργασίας, ηγεσίας

Διαθέτουμε μια γκάμα υπηρεσιών εκπαίδευσης και υποστήριξης των στελεχών της επιχείρησής σας σε δεξιότητες επικοινωνίας, ομαδικής συνεργασίας και ηγεσίας. Μέσα από δραστηριότητες και βιωματικά εργαστήρια ειδικά προσαρμοσμένα στο δικό σας επιχειρηματικό πλαίσιο συμβάλλουμε στη συνολική βελτίωση των ικανοτήτων εκείνων που επηρεάζουν την καθημερινή διεκπεραίωση των εργασιών και τον τρόπο λειτουργίας της εταιρείας τόσο εσωτερικά όσο και προς τους εξωτερικούς συνεργάτες.

 

ü  Δημόσιες εμψυχωτικές ομιλίες (Public Speaking)

Η ομάδα μας πραγματοποιεί δημόσιες ομιλίες με σκοπό τη ψυχοεκπαίδευση, εμψύχωση και ενδυνάμωση του κοινού σε θέματα που την αφορούν. Επιπλέον δημιουργούμενο σχετικό περιεχόμενο σε Power point ή με βιωματικό τρόπο για εκδηλώσεις. Επιπρόσθετα για το προσωπικό που πραγματοποιεί δημόσιες ομιλίες και βιώνει κοινωνικό άγχος πραγματοποιείται ψυχοεκπαίδευση και δίνονται χρήσιμα εργαλεία για τη διαχείριση του άγχους της έκθεσης.

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή για να συζητήσουμε τις ανάγκες της επιχείρησής σας, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας. 

 

 

Τεστ Άγχους

relationships

Νιώθετε ότι το άγχος σας κυριεύει και επηρεάζει αρνητικά τη ζωή σας; 

Κάντε το τεστ για να προσδιορίσετε εύκολα και άμεσα τα επίπεδα του άγχους σας, έτσι ώστε να ξέρετε αν χρειάζεται να επισκεφτείτε έναν επαγγελματία ψυχικής υγείας 

Κάντε το τεστ εδώ!