Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Το Επαγγελματικό Απόρρητο του Ψυχολόγου

Σύμφωνα με τον νόμο 991/79, άρθρο 9 καθιερώνεται το επαγγελματικό απόρρητο του Ψυχολόγου. Η εξαίρεση επιτρέπεται μόνο σε περιπτώσεις όπου υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για τη ζωή ή την ασφάλεια του πελάτη ή τρίτων προσώπων. Ακόμα και τότε ωστόσο,  η ανακοίνωση γίνεται μόνο σε αρμόδια πρόσωπα ή φορείς.

Απαγορεύεται η μαγνητοσκόπηση ή η παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού χωρίς τη συγκατάθεση του θεραπευόμενου.  Αντίστοιχα, απαγορεύεται η μαγνητοσκόπηση από μέρους του θεραπευόμενου της συνεδρίας.

Δε συστήνεται ο ψυχολόγος να προσφέρει ψυχολογικές υπηρεσίες σε άτομα του οικογενειακού του περιβάλλοντος ή σε άτομα με τα οποία έχει στενή φιλία.

Τέλος απαγορεύεται στον ψυχολόγο να παρουσιαστεί ως μάρτυρας υπεράσπισης ή κατηγορίας του πελάτη του. Επιπλέον, κατά τη διδασκαλία ή τη συγγραφή ή τη χρήση παραδειγμάτων για εκπαιδευτικούς ή θεραπευτικούς σκοπούς, πρέπει να διασφαλίζεται η απόλυτη ανωνυμία των περιπτώσεων.

 

Πολιτική προστασίας Δεδομένων Ιστορικού

Το γραφείο μας συμμορφώνεται με τους κανονισμούς GDPR (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων

Θεραπευτική διαδικασία

-          Οι συνεδρίες διαρκούν 45 λεπτά της ώρας. Στο γραφείο μας αποδεκτοί τρόποι συνεδριών είναι οι δια ζώσης και η διαδικτυακή ψυχολογική υποστήριξη.

-          Στη θεραπευτική διαδικασία χρησιμοποιούμε τεχνικές διαχείρισης άγχους, μέθοδοι διαχείρισης των φοβιών και των αρνητικών συναισθημάτων, ψυχοεκπαίδευση, και τεχνικές βασισμένες σε πιστοποιημένες θεραπευτικές προσεγγίσεις. Οι τεχνικές επιλέγονται κάθε φορά με βάση τις ανάγκες του θεραπευόμενου/ης. Η θεραπευτική διαδικασία δεν είναι αγώνας δρόμου κατάκτησης στόχων αλλά μια ενδυναμωτική διαδικασία με στόχο την προσωπική ανάπτυξη.

-          Η ψυχολογική θεραπεία δεν είναι μια ανέφελη διαδικασία καθώς θα χρειαστεί να εξιστορήσετε καταστάσεις που σας έχουν ζορίσει και πιθανόν να νιώσετε θυμό, άγχος, λύπη και άλλα δυσάρεστα συναισθήματα. Επιπλέον κατά τη διάρκεια της θεραπείας μπορεί να προβάλλετε συναισθήματα στο θεραπευτή και να νιώσετε θυμό ή άγχος. Στη θεραπεία συμβαίνει ένας θεραπευόμενος να ανακατευθύνει τα συναισθήματα για τον γονέα του, ένα συγγενή ή τον σύντροφό του στον ψυχοθεραπευτή χωρίς να το αντιλαμβάνεται  (μεταβίβαση) και μπορεί αυτό να οδηγήσει πχ σε θυμό προς το θεραπευτή. Αντίστοιχα  ο θεραπευτής μπορεί να μεταφέρει δικές του σκέψεις, συναισθήματα ή χαρακτηριστικά που αφορούν τη δική του προσωπικότητα στον/στην θεραπευόμενο/η (αντιμεταβίβαση). Τόσο η μεταβίβαση όσο και η αντιμεταβίβαση ανιχνεύονται εγκαίρως από το θεραπευτή με σκοπό να αποφευχθεί η προσωπική διένεξη αλλά αντιθέτως να υπάρχει ενδυναμωθεί η θεραπευτική σχέση.

-          Να θυμάστε  ότι ο κάθε άνθρωπος αντιδρά διαφορετικά σε αναδρομές, ανάκληση βιωμάτων και ασκήσεις χαλάρωσης και δεν υπάρχει εγγύηση για το πως θα νιώσετε. Στη βιβλιογραφία υπάρχουν ενδείξεις ότι οι θεραπευόμενοι βιώνουν οφέλη όταν κάνουν συστηματική θεραπεία κάποιους μήνες, όμως  η διάρκεια της εξαρτάται από την προσέγγιση, τους στόχους, τη θεραπευτική σχέση και τη θεραπευτική προσκόλληση  του θεραπευόμενου.

-          Στην περίπτωση που ο θεραπευτής νιώσει απειλή, εκφοβισμό, παρενόχληση και ενοχλήσεις σε μη αποδεκτές ώρες τότε διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει άμεσα τις συνεδρίες με τον/την θεραπευόμενο/η.

Τεστ Άγχους

relationships

Νιώθετε ότι το άγχος σας κυριεύει και επηρεάζει αρνητικά τη ζωή σας; 

Κάντε το τεστ για να προσδιορίσετε εύκολα και άμεσα τα επίπεδα του άγχους σας, έτσι ώστε να ξέρετε αν χρειάζεται να επισκεφτείτε έναν επαγγελματία ψυχικής υγείας 

Κάντε το τεστ εδώ!