Ιωάννα Τζόβολου - Ψυχολόγος Msc Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία (CBT)

Βιογραφικό

 Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος:

*   BA in Applied Psychology - Bachelor of Arts in Applied Psychology (City Unity College)

Η ψυχολογία είναι η επιστημονική μελέτη του νου και της συμπεριφοράς. Διερευνά   τη συμπεριφορά των ανθρώπων, συνειδητά και ασυνείδητα φαινόμενα, καθώς και νοητικές διεργασίες, όπως σκέψεις, συναισθήματα και κίνητρα

 

*   MSc Cognitive Behavioural Therapy with Counselling Skills (Aegean College)

Η Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία (CBT) είναι μια μορφή ψυχολογικής θεραπείας που αποδεδειγμένα βοηθά στην επίλυση προβλημάτων, όπως κατάθλιψη, αγχώδεις διαταραχές, προβλήματα χρήσης αλκοόλ και ναρκωτικών, συζυγικά προβλήματα, διατροφικές διαταραχές και σοβαρές ψυχικές ασθένειες. Ένα συχνό μέσο επίτευξης του επιθυμητού στόχου είναι οι προσπάθειες αλλαγής των προτύπων σκέψης.

 Πολυάριθμες ερευνητικές μελέτες έχουν καταγράψει τη σημαντική βελτίωση  που προσφέρει στη λειτουργικότητα του θεραπευομένου και στην ποιότητα ζωής του. Τεκμηριωμένα είναι εξαιρετικά αποτελεσματική και σε κάποιες περιπτώσεις αποδοτικότερη από άλλες μορφές ψυχοθεραπείας ή ψυχιατρικών φαρμάκων.

 

Ø  Επιμόρφωση στη Θετική Ψυχολογία  (Πάντειον Πανεπιστήμιο)

Βασικές αρχές και μεθοδολογίες της Θετικής Ψυχολογίας σε θεωρητικό και σε βιωματικό επίπεδο

Η  εμβάθυνση σε βασικές θεωρίες και έννοιες της Θετικής Ψυχολογίας  και η εφαρμογή των πρακτικών της βοηθάει στην εύρεση τρόπων χρήσης τους στην προσωπική και στην επαγγελματική ζωή, τόσο του ιδίου όσο και των θεραπευομένων του.

Προσφέρει  ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων που συμβάλλουν στην εποικοδομητική διαχείριση των συναισθημάτων και των εμπειριών του, όπως και στην αναγνώριση και ενίσχυση του δυναμικού τόσο του ιδίου όσο και των ανθρώπων του περιβάλλοντός του.

 

Ø  Επιμόρφωση στη Σχολική Ψυχολογία (Πάντειον Πανεπιστήμιο)

Απόκτηση σφαιρικής και έγκυρης ενημέρωσης για το αντικείμενο και τις δυνατότητες που προσφέρει η ιδιότητα του Σχολικού Ψυχολόγου.

Βασικές αρχές και μεθοδολογίες της σχολικής ψυχολογίας σε θεωρητικό και σε βιωματικό επίπεδο.

Εμβάθυνση σε βασικές θεωρίες και έννοιες της σχολικής ψυχολογίας.

 

Ø  Διαχείριση Χωρισμού – Διαζυγίου Γονέων (ΕΚΠΑ)

Γενικές και ειδικές γνώσεις για τη διαχείριση του χωρισμού και πρακτικές δεξιότητες

Απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων για τη διαχείριση των γονικών συγκρούσεων και για την αντιμετώπιση των καταστάσεων κρίσεων πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το χωρισμό.

Προαγωγή των γνώσεων σχετικά με τις ανάγκες των παιδιών κατά την περίοδο του διαζυγίου, και την επίδραση της συνθήκης του διαζυγίου στη καθημερινότητα τους.

Αναγνώριση των ζητημάτων που προκύπτουν μετά το διαζύγιο και σχετίζονται με την ανατροφή των παιδιών και αφορούν την οργάνωση της ζωής τους και τις νέες σχέσεις που δημιουργούνται. 

 

Ø  Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων (ΕΚΠΑ)

Ολοκληρωμένη Εκπαίδευση και Ασκήσεις με Μικροδιδασκαλίες

Διαμόρφωση Εκπαιδευτών Ενηλίκων, που κατέχουν τις βασικές γνώσεις του πεδίου και τις αξιοποιούν στην πράξη.

Απόκτηση της δεξιότητας εκπαίδευσης με καινοτόμο, δημιουργικό και αποτελεσματικό τρόπο, συντονισμού των ενεργειών μιας εκπαιδευομένης ομάδας, σχεδιασμού, εκτέλεσης και αξιολόγησης της διαδικασίας διδασκαλίας και μάθησης, και ανάπτυξης θετικού συναισθηματικού κλίματος στην ομάδα μάθησης, το οποίο εγγυάται την επικοινωνία και τη συνεργασία.

Τεστ Άγχους

relationships

Νιώθετε ότι το άγχος σας κυριεύει και επηρεάζει αρνητικά τη ζωή σας; 

Κάντε το τεστ για να προσδιορίσετε εύκολα και άμεσα τα επίπεδα του άγχους σας, έτσι ώστε να ξέρετε αν χρειάζεται να επισκεφτείτε έναν επαγγελματία ψυχικής υγείας 

Κάντε το τεστ εδώ!